Logo Cirion

Cirion Foundation

the impact of infectious diseases

Welkom bij Cirion.net

Cirion, opgericht in 2000, bevordert samenwerking tussen locale en internationale experts om zo middels een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak oplossingen te creëren voor belangrijke infectieziekten vraagstukken.

Ondanks verbeterde hygiëne en het beschikbaar komen van effectieve antibiotica en vaccins zijn infectieziekten voor miljoenen mensen over de hele wereld nog steeds een belangrijke oorzaak van ziekte, sterfte en ingrijpende sociaal-economische achteruitgang.

Stichting Cirion initieert en ondersteunt onderzoek en levert middels scholings programma's een belangrijke bijdrage aan kennisoverdracht. Kennis is een belangrijke voorwaarde voor de preventie van infectieziekten.

Rik Felderhof

Rik Felderhof: "In Afrika is Aids nog steeds een groot taboe"

Lees en bekijk het interview

Prof. Dr. Ab Osterhaus

Professor Dr. Ab Osterhaus: "Bereid je voor op het ergste"

Lees en bekijk het interview

Prof. Dr. Ir. Louise O. Fresco

Professor Dr. Louise Fresco: "Duurzame ontwikkeling vraagt om een integrale benadering"

Lees en bekijk het interview

Dr. Ir. Ruud Kleinpaste

Dr. Ruud Kleinpaste: "Mensen en insecten, ze kunnen niet zonder elkaar"

Lees en bekijk het interview

Prof. Dr. Antoine Bodar

Professor Dr. Antoine Bodar: "Waar troost is, daar is liefde"

Lees en bekijk het interview

 Dr. Eric van Gorp

Dr. Eric van Gorp: "De kracht van Cirion"

Lees en bekijk het interview